Sverigetaxi i hela Dalarna

Nu ljusnar det äntligen för taxiverksamheten i Dalarna. 12 lokala beställningscentraler har valt att tillsammans bli delägare i Sverigetaxi via det samägda bolaget Taxi Dalarna AB och under gemensamt varumärke återinföra möjligheten för privat- och affärsresenärer att åka taxi – i länets samtliga 15 kommuner.

Taxiverksamheten i Dalarna har haft några svåra år allt sedan 2007 då den senaste upphandlingen av samhällsbetalda transporter skedde i länet. Den trafikmodell som inrättades gav följdeffekten att privat- och företagstaxi i princip upphörde på flera orter, främst i södra Dalarna och i Siljansbygden. Det fanns helt enkelt ingen lönsamhet längre.
Etableringen av Sverigetaxi i Dalarna är den enskilt största anslutningen till affärskonceptet. De 12 beställningscentralerna förfogar inledningsvis över cirka 70 taxibilar som inom en snar framtid beräknas uppgå till cirka 100 fordon. Dessutom har man tillgång till ett 50-tal specialfordon. Taxi Dalarnas ägare förfogar därmed tillsammans över cirka 80 procent av länets taxiverksamhet och på sikt hoppas man också kunna övertala andra bolag att ansluta sig Sverigetaxikonceptet.

– Taxiverksamheten i Dalarna har ju levt, och lever fortfarande, i en svår tid efter den senaste upphandlingen av samhällsbetald trafik i länet då effekterna blev att privattaxi fick det svårt och till och med helt försvann från vissa orter. Men nu har vi i Taxi Dalarna beslutat oss för att föra samman våra gemensamma resurser och upprätta taxiservice under samma varumärke i hela länet, kommenterar Alan Björk, styrelseordförande i Taxi Dalarna AB.

– Detta måste vara helt unikt, att så många enskilda taxibolag bestämmer sig för att försöka utveckla något tillsammans. Vi kan inte längre sitta still och bara titta på när det blir tuffare och tuffare för taxi. Nästa år träder ju den nya kollektivtrafiklagstiftningen i kraft och nu känner vi oss också rustade inför den förändringen så att vi tillsammans ska kunna möta nya utmaningar, tillägger han.

Redan idag rullar många Sverigetaxibilar i länet och vid årsskiftet ska hela omvandlingen vara genomförd och dalfolket behöver i princip bara lägga ett enda telefonnummer på minnet: 0775-50 50 50! Men eftersom det kan vara marknadsföringsmässigt svårt att etablera nya telefonnummer kommer även de välkända lokala numren finnas kvar.

Även om Taxi Dalarna inte fysiskt har beställningscentraler i alla kommuner lovar man att kunna serva de 15 kommunerna med taxi genom närvaro med bilar och större gemensamma möjligheter att utföra servicen. Den större delen av taxiflottan trafikleds från Falun där en gemensamt ägd länsbeställningscentral sedan tidigare finns inrättad.

Taxiförare vid dörr, Taxi Dalarna

– Sverigetaxi i Dalarna kommer att göra det enklare för kunderna på många sätt – och vi täcker in alla kommuner. Inte minst vid större arrangemang kan vi nu samla våra resurser till den aktuella orten – till exempel vid Rättviks marknad, Peace & Love i Borlänge, Vasaloppet i Mora eller Melodifestivalen i Leksand – och ge en taxiservice som tidigare inte var möjlig, understryker Alan Björk.

– Vi är väldigt glad över att Taxi Dalarna vill bli delägare i vårt framgångsrika koncept, påpekar marknadschefen på Sverigetaxi, Paul Urvall. Dalarna är en av de absolut största anslutningarna till Sverigetaxi och vi hälsar både de lokala taxibolagen och alla nya kunder välkomna till oss!